Agricultura

 

Fabrică de produse lactate Cris Sib Lacto

 

Beneficiar: SC CRIS SIB LACTO SRL

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Masura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

Valoarea finanțării nerambursabile: 900.000 Euro

Perioada de implementare a proiectului: 23.01.2009 - 23.01.2014

Localizarea geografică a proiectului: Regiunea Vest, sat Socodor, județ Arad

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul a vizat înființarea unui nou obiectiv industrial de procesare a laptelui de oaie în produse proaspete și brânzeturi construit și dotat în comformitate cu normele UE.

Principalele obiective propuse în cadrul proiectului au fost:

  • Îmbunatățirea și optimizarea fluxurilor de producție, prelucrare și marketing a produselor.

SC Cris Sib Lacto și-a propus îmbunatățirea și optimizarea fluxurilor de producție, prelucrare și marketing a produselor lactate prin dotarea cu echipamente și utilaje de ultimă tehnologie care vor crește randamentul de procesare.

  • Crearea și/sau modernizarea rețelelor locale de colectare, a capacităților de recepționare, depozitare, condiționare și ambalare a produselor

            Colectarea laptelui se face în echipamente specializate, și anume tancuri de răcire amplasate la fiecare centru de colectare care mențin temperatura optimă a laptelui și anume 10 grade C, fapt care duce la crearea de rețele locale de colectare, la modernizarea capacităților de recepționare, depozitare, sortare și ambalare a produselor noastre.

  • Introducerea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse care să satisfacă diferite cerințe ale consumatorilor.

            Gama de produse este una diversificată care poate satisface cerințe diverse ale consumatorilor și anume:

  • Telemea
  • Iaurt
  • Cașcaval
  • Urda
  • Îmbunătățirea controluluui intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor și subproduselor.

În cadrul proiectului au fost create peste 17 noi locuri de muncă.