2016 vine cu noi oportunitati de finantare pentru zona rurala

 

Fermierii pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil de pana la 90%, ajutor care poate reprezenta maxim 2.000.000 euro, accesand submasura 4.1 - Investitii in exploatatii agricole din cadrul PNDR 2014-2020. Finantarea se acorda pentru constructia/ modernizarea fermei, achizitia de utilaje si echipamente noi, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, achizitia sau dezvoltarea de software, etc.

Conditiile principale de accesare a acestei submasuri sunt:

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili: Persoana fizica autorizata, Intreprindere individuala, Intreprindere familiala, Societate cu raspundere limitata, Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat, Cooperativa agricola, Grup de producatori;
  • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard);
  • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Contactati consultantii nostrii pentru mai multe detalii!