Politica referitoare la calitate si mediu

In calitate de Director General al societatii EXPERT CONSULTING S.R.L., mă angajez să promovez societatea în faţa clienţilor, prin profesionalism şi respect reciproc, asigurând o dezvoltare sustenabilă a organizaţiei noastre. In acest sens, urmărim continuu, îmbunătăţirea performaţelor prin furnizarea de servicii de înaltă calitate, controlul şi reducerea impactului asupra mediului.

                        EXPERT CONSULTING S.R.L., a dezvoltat şi aplică un sistem de management integrat calitate-mediu, ca o abordare logică şi sistematică de gestiune a proceselor desfăşurate, care îi permite atingerea următoarelor obiective:

  • Creşterea satisfacţiei clienţilor;
  • Conformarea cu legislaţia naţională şi cu toate reglementările relevante privind calitatea şi performanţele serviciilor cât şi protecţia mediului, aplicabile serviciilor furnizate dar şi proceselor de operare din EXPERT CONSULTING S.R.L.;
  • Utilizarea eficientă a consumabilelor şi utilităţilor în procesele de prestare a serviciilor, în scopul reducerii şi prevenirii poluării;
  • Realizarea obiectivelor calităţii şi de mediu prevăzute în Programul de management, pentru care sunt alocate resurse materiale, financiare şi umane.

Atingerea obiectivelor are la bază aplicarea următoarelor principii:

  • Calitatea orientată către client;
  • Implicarea angajaţiilor;
  • Actualizarea continuă a tehnicilor şi instrumentelor de lucru;
  • Evaluarea şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu;
  • Imbunătăţirea continuă a performanţei referitoare la mediu prin reducerea si chiar eliminarea impactului negativ de mediu, pe baza programelor de mangement.

Imi asum responsabilitatea pentru definirea, implementarea şi menţinerea prezentei politicii în EXPERT CONSULTING S.R.L. şi voi asigura toate resursele şi mijloacele necesare realizării acesteia şi a îmbunătăţirii continue a sistemului de management integrat.

Timişoara, 19 iunie 2017

Director General
Marian MOCAN