Managementul proiectelor de investitii

Utilizand un ansamblu coerent de metode, tehnici si procedee de fundamentare a deciziilor investitionale, serviciile oferite de Expert Consulting pun la dispozitia clientilor informatii utile pentru a defini si evalua din punct de vedere al viabilitatii si sustenabilitatii proiectele de investitii.

 

Servicii oferite constau in:

- Definirea proiectelor de investitii

- Analiza caracteristicilor si a componentelor proiectelor de investitii

- Planificarea proiectului de investitie

- Identificarea elementelor de oportunitate implicate de un proiect investitional

- Calcularea necesarului de investitie al proiectului

- Previziunea fluxurilor de numerar (cash flow-urilor)

- Determinarea costului capitalului

- Evaluarea proiectului de investitii prin utilizarea de multiple tehnici/criterii (VAN, RIR, analiza scenariilor, analiza de senzitivitate, analiza de riscuri, etc)